Bátorság

„Ha valaki annyi bátorságot visz bele az életbe, hogy a világ nem is tudja megtörni, csak úgy, ha megöli, akkor bizony meg is öli. Mert az a mi sorsunk, hogy az élet megtörjön minket, de néha éppen azon a ponton leszünk erősek, ahol legjobban megtört az élet. De akit megtörni nem bír, azt megöli a világ. Részrehajlás nélkül öli meg őket, a jókat és nemes lelkűeket és bátrakat egyformán.”

Ernest Hemingway

volna


„Valójában életünk minden pillanata tartogat valamit, ami megtörténhetne, és mégsem történik meg.”

Paulo Coelho

még egy utolsó találkozás


„Hiába halsz meg, hiába halok meg – évmilliárdok, csillagtrilliók végtelenjében és távolában lesz még a mi kettőnk számára egyetlen pillanat, mint mikor két vonat elrobog egymással szemben, s két elsuhanó kéz int, két ablakból egymásnak: megismertelek, te vagy az, ugye, szerelmem – szeretsz-e még? mert én még mindig szeretlek!”

Karinthy Frigyes

 

idézet – ima


„Ha még egyszer láthatnálak benneteket! Ha csak annyit tudnék, életben vagytok-e? Vagy, ha Isten őrizz, megbizonyosodnék róla, hogy ti már… nem! Ezt nem tudom végiggondolni! Álmatlanság kínoz. Vágyom utánatok, erősebben az éhségnél és szomjúságnál, ugyanakkor félek a bizonyosságtól. Nagyon fáradt, öreg ember lettem. Ha hozzátok fűző gyötrő kötelék nem feszülne bennem, alázatosan átengedném magam a rohamos hanyatlásnak. Valójában halott vagyok. Így azonban reménykedve és szorongva mégis hazamennék. Akár kísértetnek is. Haza. Hozzátok!”

Szepes Mária

 

egyik kedvenc filmemből


„Life is simple: kill or be killed.”

Babylon A. D.

 

idézet az emberiség fejlődéséről


„Talán az emberi faj férfikorába vetődött, mert én nem tudom elhinni, hogy a mi korunk, a gyarló kísérletezés, a töredékes teóriák, az általános diszharmónia kora valóban az emberi fejlődés tetőpontja! Mondom, én nem hiszem ezt. Ő, tudom – mert még az időgép megszerkesztése előtt sokat beszélgettünk erről – nem nagyon bízott az emberiség haladásában, s a civilizációt meg nem alapozott, bolondos toronynak tekintette, ingatag toronynak, amely előbb-utóbb összeomlik, s maga alá temeti építőit. Ha ez igaz is, nekünk úgy kell élnünk, mintha bíznánk az emberiség jobb jövőjében. De én még mindig sötétnek és üresnek látom a jövőt, amelynek ismeretlen homályába csak itt-ott vet egy halvány fénysugarat az időjáró története.”

Wells

 

idézet – ezt MINDENKI fogadja meg!!!!


„Soha ne ítéljük meg mások életét. Mindenki csak a maga fájdalmait és lemondásait ismeri.”

Paulo Coelho

 

 

idézet – hát, ez igazán sajnálatos


„… ha már így elszalasztottam a megfelelő pillanatot, hogy meghaljak, sajnos tovább kell élnem.”

Paulo Coelho

 

 

az igazi család


„Az igazi családodat te választod meg: olyanok tartoznak bele, akiket szeretsz: testvérek, barátok, szerelmek, nők és férfiak; akiket ismersz, jobban, mint ahogy ők ismerik magukat; akikre rábíznád az életedet, mert megbízol bennük, és akik rád bízzák az életüket, mert megbíznak benned.”

Hegyi Krisztina

akiket szeretünk


„Mindenkinek vannak az életében olyan lények, akiket jobban szeret és becsül, mint önnönmagát. Az ilyen lényekért élünk, ők pedig értünk élnek. Nem szégyen, ha kimutatjuk, mit érzünk irántuk, akár tettel, akár szóval.”

Hegyi Krisztina

haldoklás


„Így táplálkozom a halállal,

És így lakik jól ő velem;

Az életem rég nem enyém már,

Vadhúsként nő a szivemen.”

Pilinszky János

 

igen, ám!


„Azok az emberek, akik utálják a macskákat, egérként fognak újjászületni a következő életükben.”

Faith Resnick

az élet dolgai


„Az élet dolgait két részre osztom: rettenetesre és kibírhatatlanra.”

Woody Allen

a legnemesebb tulajdon


„Mindazon javak közül, melyeket a bölcsesség szerez a teljes élet boldogsága számára, a legeslegnagyobb a barátság birtoklása.”

Epikürosz

mi nem tartozunk ebbe a világba


„Ez a primitív, kényelmes, kevéssel beérő mai világ kiokád magából, igényesnek, mohónak talál, ha egy dimenzióval gazdagabb vagy a kelleténél. Az olyan emberek, mint mi, manapság nem tudnak élni és az életnek örülni. Aki csinnadratta helyett zenére, szórakozás helyett gyönyörre, pénz helyett lélekre, nyüzsgés helyett igazi munkára, játszadozás helyett szenvedélyre vágyakozik, az ebben a tetszetős világban nem találja meg az otthonát.”

Hermann Hesse

a halál tudatosítása


„Az ember az egyetlen állatfaj, amely képes tulajdon halálának a gondolatát elfogadni, és az egyetlen, amely kétségbeesik miatta. Furcsa faj, valóban: ádázul pusztítja önmagát, és ádázul küzd önnön fennmaradásáért.”

Robert Merle

az élet fogalma


„Az élet betegség, melyből tizenhat óránként folyton kigyógyít minket az álom. Tüneti kezelés; valódi gyógyszer a halál.”

Samuel Beckett

a barát meghatározása


„Barát az, ki megértést kínál, ha az élet meggyötör, kinek mindig van annyi mosolya, mely derűssé varázsolja a napodat, ki elfogad olyannak, amilyen vagy, s boldog, hogy épp ilyennek lát.”

 

Donna Levine-Small

minden dolog


„…minden dolgot, ami eszedbe jut, határozz meg, és írd le pontosan, hogy világosan lásd, milyen az lényegében, a maga mezítelen valóságában, egészében, minden szempontból, hogy beszámolj magadnak róla, mi a neve, hogy hívják alkatrészeit, melyekből összeállt, melyekre majdan széthullik. Mert semmi nem teszi nemesebbé a lelket, mint ha valaki az élet jelenségeit módszeresen és tárgyilagosan tudja vizsgálni, és mindig úgy tudja szemügyre venni őket, hogy világosan látja: a dolgok melyik rendjéhez tartoznak, mire használhatók, mi az értékük az összesség, mi az egyes ember szempontjából…”

Marcus Aurelius

test – lélek


„…minden testi dolog rohanó vízfolyás, minden lelki jelenség álom és ködkép, az élet harc és számkivetés, az utókor dicsérete feledés.”

Marcus Aurelius

 

álmokból várat


„Rossz úton jár, aki álmokból épít várat, és közben elfelejt élni.”

Harry Potter