idézet – ima


„Ha még egyszer láthatnálak benneteket! Ha csak annyit tudnék, életben vagytok-e? Vagy, ha Isten őrizz, megbizonyosodnék róla, hogy ti már… nem! Ezt nem tudom végiggondolni! Álmatlanság kínoz. Vágyom utánatok, erősebben az éhségnél és szomjúságnál, ugyanakkor félek a bizonyosságtól. Nagyon fáradt, öreg ember lettem. Ha hozzátok fűző gyötrő kötelék nem feszülne bennem, alázatosan átengedném magam a rohamos hanyatlásnak. Valójában halott vagyok. Így azonban reménykedve és szorongva mégis hazamennék. Akár kísértetnek is. Haza. Hozzátok!”

Szepes Mária

 

idézet az emberiség fejlődéséről


„Talán az emberi faj férfikorába vetődött, mert én nem tudom elhinni, hogy a mi korunk, a gyarló kísérletezés, a töredékes teóriák, az általános diszharmónia kora valóban az emberi fejlődés tetőpontja! Mondom, én nem hiszem ezt. Ő, tudom – mert még az időgép megszerkesztése előtt sokat beszélgettünk erről – nem nagyon bízott az emberiség haladásában, s a civilizációt meg nem alapozott, bolondos toronynak tekintette, ingatag toronynak, amely előbb-utóbb összeomlik, s maga alá temeti építőit. Ha ez igaz is, nekünk úgy kell élnünk, mintha bíznánk az emberiség jobb jövőjében. De én még mindig sötétnek és üresnek látom a jövőt, amelynek ismeretlen homályába csak itt-ott vet egy halvány fénysugarat az időjáró története.”

Wells

 

akiket szeretünk


„Mindenkinek vannak az életében olyan lények, akiket jobban szeret és becsül, mint önnönmagát. Az ilyen lényekért élünk, ők pedig értünk élnek. Nem szégyen, ha kimutatjuk, mit érzünk irántuk, akár tettel, akár szóval.”

Hegyi Krisztina

ezek az érzelmi selejtek!


„Eszeveszettül nehéz szembenézni azzal, hogy a te érzelmi igényszinted deviáns a többséghez képest. Az összes növényed elpusztul, mert agyonöntözöd.”

Tisza Kata

 

a legjobb


„Tévedni emberi dolog, de ha igazán el akarsz rontani valamit, számítógépre van szükséged.”

Paul Ehrlich

 

bezzeg ha rossz ember lenne!


„Utálok jó emberekkel rossz hírt közölni.”

Mátrix

 

a káposzta


„Káposzta: egy konyhakerti zöldség, melynek olyan a mérete és a bölcsessége, mint egy emberi fejnek.”

Ambrose Gwinnett Bierce

az őrült meghatározása


„Az őrült nagyfokú intellektuális függetlenséggel rendelkező ember.”

Ambrose Gwinnett Bierce

igen, ám!


„Azok az emberek, akik utálják a macskákat, egérként fognak újjászületni a következő életükben.”

Faith Resnick

négyürestér


„Arra a délután négykor tapasztalható érzésre, hogy az ember még semmit sem csinált, találtak ki kifejezéseket, és így lett ennek az enyhe depressziónak a neve az, hogy NÉGYÜRESTÉR.”

Douglas Adams

az ember ravasz


„Ravasz állat az emberi nem, születve már

Az is marad míg él.”

Arisztophanész

amikor egy pillanatra megállunk


„Gyűjtjük az adatokat, dolgokat, embereket, ötleteket, "mélyenszántó tapasztalatokat", anélkül, hogy megértenénk lényegüket… De néha eljönnek más idők is. Amikor megálljt parancsolunk magunknak. Nyugodtan elüldögélünk valahol. Elveszünk egymásra rakódott emlékeink halma alatt. Figyelünk, és meghalljuk, amint egy másik világ halk szellői susogni kezdenek.”

James Caroll

a halál tudatosítása


„Az ember az egyetlen állatfaj, amely képes tulajdon halálának a gondolatát elfogadni, és az egyetlen, amely kétségbeesik miatta. Furcsa faj, valóban: ádázul pusztítja önmagát, és ádázul küzd önnön fennmaradásáért.”

Robert Merle

látszat-barát


„Sok ember barátnak látszik – és nem az; sok ember nem látszik barátnak – és mégis az.”

Démokritosz

a szabad ember


„A szabad ember a legsötétebb börtönben is szabad.”

 

Leo F. Buscaglia

egyedül és nő mellett


„Ha egyedül vagyok egy szobában, akkor ember vagyok. Ha bejön egy nő, akkor férfi lettem. És annyira vagyok férfi, amennyire nő az, aki bejött a szobába.”

Karinthy Frigyes

 

emberiség


„Az emberi faj a valóságot a nyomoron és szenvedésen keresztül határozza meg.”

Mátrix